Werknemer tijdelijk vervangen door zzp-er toegestaan?

Bij veel ondernemers in Limburg is onlangs onrust ontstaan over de fiscale gevolgen als ze een zzp’er willen inhuren vanwege een zwangerschap, ziekte of verlof van een werknemer of bij uitval van de ondernemer zelf. Wat is er aan de hand? Waarover stelt men zich vragen? Mag je een werknemer tijdelijk vervangen door een zzp’er?


Waarover maken ondernemers zich zorgen?

Van VAR naar DBA. De VAR is onlangs afgeschaft en maakte plaats voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Dat ging niet zonder slag of stoot. De fiscus richt zich daarom tot 1 mei 2017 met name op voorlichting en hulp bij het invoeren van de wet DBA. Daarna zal de fiscus ook op de naleving van die nieuwe regels gaan controleren. 
 
Tijdelijke vervanging door een zzp’er mag niet? Uit die voorlichting bleek echter de interpretatie van de fiscus anders te zijn dan die van staatssecretaris Wiebes. Zo verkondigde de fiscus onder meer dat tijdelijke vervanging van een medewerker door een zzp’er niet kan.
 

Wiebes corrigeert fiscus

Na wat lastige kamervragen antwoordde de staatssecretaris dat opdrachtgevers onder de Wet DBA zzp’ers kunnen blijven inhuren voor het tijdelijk vervangen van een werknemer. De staatssecretaris is hierbij duidelijk: “Opdrachtgevers kunnen vanzelfsprekend zelfstandigen inhuren voor bijvoorbeeld de tijdelijke vervanging van een werknemer. Dit kon al met een VAR en dat kan ook onder de Wet DBA. Een arbeidsrelatie, ook een tijdelijke ter vervanging van iemand die in loondienst is, wordt op zijn eigen fiscale merites beoordeeld.” 
 

Wat zegt de staatssecretaris nu eigenlijk?

Daarmee zegt de staatssecretaris dus dat de arbeidsrelatie, die bij tijdelijke vervanging ontstaat door het sluiten van een (model)contract met een zzp’er, wordt beoordeeld volgens de gangbare regels die gelden bij een dienstbetrekking. Het is dus belangrijk dat de voorwaarden en omstandigheden waaronder een zzp’er werkt, anders zijn dan die ten opzichte van de werknemer die vervangen wordt.

 

Vragen over het (tijdelijk) inhuren van een zzp'er?
Vragen over de modelovereenkomst?
Bel ons! Wij staan voor je klaar!

 

Andere voorwaarden voor zzp’er dan voor werknemer

Wees gerust! Het tarief voor een zzp’er (zoals bij een uurtarief) verschilt immers reeds van loonafspraken met een ‘gewone’ werknemer. Bovendien betaal je niet door bij ziekte, verlof en vakantie van de zzp’er en is de zzp’er zelf verantwoordelijk voor het correct en juist uitvoeren van zijn werk.
 

Andere omstandigheden voor zzp’er dan voor werknemer

Hierbij moet je denken aan de gezagsverhouding en het ontbreken van de verplichting van de zzp’er om persoonlijk arbeid te verrichten.
 
Denk nu niet dat je met de zzp’er zonder exacte omschrijving van de werkzaamheden en zonder enige instructie moet afspreken dat hij deze naar ‘eigen inzicht’ mag uitvoeren. Zo simpel is het nu ook weer niet. Er mag dan weliswaar geen sprake zijn van de verplichting tot persoonlijke arbeid, maar met elkaar afspreken dat vervanging zonder meer is toegestaan, is ook weer niet zo handig. Je wilt immers duidelijkheid wie er bij jou over de vloer komt. 
 

Dus waar moet je nu concreet op letten?

Stel bijvoorbeeld kwaliteits- of opleidingseisen op of de voorwaarde dat een vervanger van jouw ingehuurde zelfstandige niet ook bij jouw concurrentie werkt. Hou daar de vinger aan de pols en verlang dat je als opdrachtgever éérst akkoord moet gaan met vervanging als zodanig dan wel de vervanger zelf.
 

Voorkom narigheid

Het is belangrijk dat er in het modelcontract een duidelijke beschrijving van de werkzaamheden staat en de omstandigheden waaronder die worden verricht. Door klakkeloos een modelcontract in te vullen loop je het risico dat de feitelijke werkzaamheden en omstandigheden niet overeenkomen met wat er in het modelcontract staat. Als dat het geval is dan loop je de kans op een naheffingsaanslag loonheffingen. 
 
Pas een modelcontract dus altijd aan op de eigen situatie. Denk bij het opstellen van een modelcontract niet alleen aan afspraken over werkzaamheden en vergoeding. Neem ook zaken zoals aansprakelijkheid en geheimhoudingsplicht op in het modelcontract. Check ook hoe de opdrachtnemer is verzekerd. Je wilt als ondernemer immers niet voor dure verrassingen komen te staan.

oamkb sittard tip Wees gerust! Je mag een werknemer nog altijd tijdelijk vervangen door een zzp’er. Mits, de voorwaarden en omstandigheden van de werknemer en de zzp’er anders zijn. Maak daarom goede afspraken en pas een modelcontract altijd aan op de eigen situatie.


 

Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs