Vermogensetikettering: je woning op de bedrijfsbalans of niet?

Wij krijgen regelmatig de vraag of het gunstig is om de privéwoning ‘op de zaak te zetten’ (vermogensetikettering). Dat is nog zo 1-2-3 niet te zeggen. Je moet namelijk een bepaalde periode vooruit kunnen kijken. Wat moet je doen als je jezelf ook deze vraag stelt?


Inventariseren en doorrekenen

Of de privéwoning ‘op de zaak zetten’ wel of niet gunstig is, is vooral een kwestie van het inventariseren van de voor- en nadelen en goed doorrekenen wat de effecten zijn. Niet alleen op de korte termijn, maar ook over een periode van zeg tien jaar. Omdat je nu eenmaal niet beschikt over een glazen bol, zal je daarbij gebruik moeten maken van veronderstellingen, o.a. over de waardeontwikkeling van je woning.

Vermogensetikettering voor je woonhuis?

Als ondernemer heb je een grote vrijheid om roerende en onroerende zaken tot je onderneming te rekenen. Ook voor een woonhuis dat je tevens voor je bedrijf gebruikt mag je in principe zelf kiezen, maar er zijn natuurlijk wel voorwaarden. Deze voorwaarden zijn de regels die gelden voor de zogeheten vermogensetikettering. Deze voorwaarden komen vooral uit de rechtspraak en onlangs heeft de rechter hierover nog een interessante uitspraak gedaan.

Soms ondernemingsvermogen, soms privévermogen

De ‘spullen’ die je alleen voor je bedrijf gebruikt, zijn verplicht ondernemingsvermogen. Gebruik je deze spullen uitsluitend privé, dan behoren deze verplicht tot het privévermogen. Als je de spullen zowel zakelijk als privé gebruikt mag je in principe zelf kiezen: aanmerken als ondernemings- of als privévermogen. Tenzij je daarmee de redelijkheid geweld aandoet.

Is wonen uitsluitend privé? De rechter deed uitspraak

Overschrijd je de grenzen van de redelijkheid als je jouw woonhuis als ondernemingsvermogen aanmerkt? Onlangs deed de rechter hierover een interessante uitspraak. Als je wilt kun je die nog eens nalezen. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:1800 
 
Wat speelde er? Een aannemer voerde zijn woonhuis op als ondernemingsvermogen. De inspecteur had de woning als privévermogen aangemerkt. Dit is immers de hoofdregel, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Die waren er volgens d inspecteur niet, maar volgens de aannemer wel. Dit draaide uit op een procedure.
 
Meer dan 10% bedrijfsmatig? De rechter onderzocht éérst of de woning voor meer dan 10% bedrijfsmatig werd gebruikt. In dat geval mag de woning namelijk sowieso als ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Dat was niet het geval, want er werd slechts één kamer als kantoor gebruikt.
 
Mede dienstbaar aan bedrijf? De volgende vraag die moest worden beantwoord was of de woning ‘mede dienstbaar’ was aan het bedrijf. Alleen in dat het geval, kon de woning toch als ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Dit moet dan blijken uit de feiten en omstandigheden.
 
Wat is ‘mede dienstbaar’? Een woning op het complex van het bedrijf of in de onmiddellijke nabijheid ligt, zoals bij onze aannemer het geval was, kán mede dienstbaar zijn aan het bedrijf. Maar daarmee was het pleit nog niet beslist.
 
Wat vond de aannemer? Volgens de aannemer waren er echter nog meer argumenten om zijn woning als bedrijfsvermogen aan te merken. Vanuit de woning kon hij toezicht houden op het bedrijfscomplex. Overleggen met personeel ging eenvoudiger en ook vertegenwoordigers en klanten kon hij zo beter ‘opvangen’. Bovendien was volgens de aannemer wonen naast het bedrijf in het belang van de veiligheid en werden diefstallen voorkomen. 
 
Wat besloot de rechter? De rechter vond dat de aannemer voldoende steekhoudende argumenten had aangevoerd om de woning als ‘mede dienstbaar aan het bedrijf’ aan te merken en besliste dat deze als ondernemingsvermogen mocht worden aangemerkt.
 

 

Wil je financieel advies?
Bel ons! Wij staan voor je klaar!


Waarom kan de woning op de zaak voordelig zijn?

Je woning op de zaak zetten, kan aantrekkelijk zijn. Daarbij kunnen onder andere de volgende punten van belang zijn:
  • de onderhoudskosten van de woning zijn fiscaal aftrekbaar;
  • je kunt op de woning afschrijven;
  • je hebt niet te maken aftrekbeperking van de hypotheekrente;
  • een eventueel boekverlies op de woning is aftrekbaar.

En de nadelen?

  • eventuele boekwinst op de woning is belast;
  • je krijgt bij het bepalen van de winst te maken met een hoger huurwaardeforfait;
  • de rente voor een zakelijke financiering kan een stuk hoger zijn dan de normale hypotheekrente

Wat betekent dit nu voor jou?

Is het interessant? Ga eerst samen met je adviseur na of het in jouw geval gunstig kan zijn om je privéwoning aan te merken als ondernemingsvermogen. Het rekenwerk hiervoor kunt je het beste aan een specialist overlaten. 
 
Is het (fiscaal) toegestaan? Is eenmaal vastgesteld dat dit voordelig kan zijn, dan komt de vraag aan de orde of dit ook (fiscaal) is toegestaan:
  • gebruik je meer dan 10% van jouw woning voor je bedrijf, dan kun je deze als ondernemingsvermogen aanmerken;
  • is dat niet zo, dan moet je dus aantonen dat jouw woning mede dienstbaar is aan het bedrijf. Kijk daarbij naar zaken zoals de locatie, toezicht op het bedrijf, veiligheid en bereikbaarheid.  Jij kent je bedrijf en jouw woning beter dan je adviseur, hier is voor jou dus een belangrijke taak weggelegd.
 

oamkb sittard tip Check eerst samen met ons of het voor jou gunstig is om je privéwoning op de zaak te zetten. Daarna bekijken we samen of het (fiscaal) ook is toegestaan. Staan alle seinen op groen dan zorgen wij voor jou dat een en ander ook gerealiseerd wordt.Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs