Verliesverrekening carry back - carry forward. Verlies geen tijd!

Heb je een slecht jaar achter de rug? Dan kun je je verlies verrekenen met winsten uit het verleden óf uit de toekomst. Dan noemen we verliesverrekening carry back en carry forward. Wat komt daar bij kijken?


Verliezen terugwentelen (verliesverrekening carry back)

Als ondernemer heb je te maken met wisselende inkomens. Je kunt goede en slechte jaren hebben en dus ook verlies maken. Dit verlies wordt door de inspecteur (bij beschikking) vastgesteld. Dit verlies kun je vervolgens verrekenen met de winsten (en andere inkomsten in box 1) van voorgaande jaren. Dit levert je dan een belastingteruggaaf op. 

Verliezen vooruitwentelen (verliesverrekening carry forward)

Heb je in voorgaande jaren geen box 1 inkomen gehad, of zijn deze inkomsten al eerder ‘gebruikt’ voor verliesverrekening? Dan kun je je verliezen verrekenen met toekomstige winsten en andere inkomsten in box 1. Door de verliesverrekening betaal je dan straks minder belasting.

Zo snel mogelijk geld terug

Je kunt je verlies dus verrekenen met box 1 inkomen van eerdere jaren of als dat er niet is met toekomstige inkomsten in box 1. Voordat de inspecteur jouw verlies kan vaststellen moet eerst jouw jaarrekening klaar zijn en jouw aangifte zijn ingediend. 
Daarmee is dus de nodige tijd gemoeid. Je kunt het proces natuurlijk wel versnellen door je financieel adviseur te vragen om jouw stukken snel op te maken en zelf ook snel en volledig jouw gegevens aan te leveren (als je dat niet al gedaan hebt).

Carry back, carry forward; hoe gaat dat in zijn werk?

In de inkomstenbelasting mag je een verlies drie jaar achterwaarts (carry back) en negen jaar voorwaarts (carry forward) verrekenen. Je mag het verlies eerst (binnen hetzelfde jaar) verrekenen met eventuele andere inkomsten in box 1, bijvoorbeeld loon of een lijfrente-uitkering. 
Wat je aan verlies ‘overhoudt’ kun je verrekenen met inkomsten in box 1 uit de drie voorgaande jaren. Het dan nog resterende verlies mag je verrekenen met inkomen in box 1 in de komende negen jaren. Heb je zo veel verlies dat ook dit niet lukt, dan heb je pech en ‘verdampt’ je verlies.
 

Vragen over het verrekenen van verliezen?
Bel ons! Wij staan voor je klaar!

 

Verlies niet verrekenen met box 2 of 3

Je kunt het verlies uit je onderneming niet verrekenen met inkomsten uit box 2 of 3. Mogelijk moet je in een verliesjaar dus toch nog belasting betalen als je inkomsten uit aanmerkelijk belang of uit sparen en beleggen hebt.

Het kan sneller

Heb je verlies geleden, maar wel een voorlopige aanslag gehad en die ook al betaald? Dan kun je om te beginnen deze voorlopige aanslag herzien. Dit kan tot 1 april van het volgende jaar. Dus als je in 2016 verlies maakt, kun je tot 1 april 2017 de voorlopige aanslag herzien. Je krijgt dan alvast een ‘eigen geldje’.

Vraag voorlopige verliesverrekening

Je kunt bij de Belastingdienst verzoeken om voorlopige verliesverrekening. De inspecteur zal na ontvangst van je verzoek zo spoedig mogelijk alvast 80% van je vermoedelijke verlies verrekenen. Dit kan echter pas nadat je je aangifte hebt ingediend! De resterende 20% wordt verrekend bij de aanslagregeling. Dan wordt ook de definitieve verliesbeschikking vastgesteld. 
Ben je het niet eens met de voorlopige teruggave, dan kun je hiertegen gewoon bezwaar en beroep (laten) aantekenen. (Uiteraard ook tegen de definitieve aanslag of verliesbeschikking!)

‘Oude’ jaren nog niet geregeld?

De Belastingdienst kan een (voorlopig) verlies niet verrekenen met jaren waarvan de aanslag nog niet definitief vaststaat. Jouw verlies over 2015 verrekenen met 2014 kan dus niet zo lang jouw aanslag 2014 staat nog niet vaststaat. Verzoek de inspecteur dan om jouw voorlopige aanslag 2014 alvast ‘ambtshalve’ te verminderen. In dat geval heb je toch nog iets eerder je geld terug.
 

 


oamkb sittard tip Als je verliezen wilt verrekenen met winst uit het verleden of met toekomstige winst, dan kan dat pas als je jaarrekening klaar is, de aangifte is ingediend én definitief is vastgesteld. Trek snel bij ons aan de bel en wij zullen er alles aan doen om je aangifte zo snel mogelijk af te werken. Eventueel vragen we voor jou een voorlopige verliesverrekening aan.Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs