Schadevergoeding belast? Of is dat te voorkomen?

Het zou je maar gebeuren; een fikse hagelbui of storm treft je bedrijf en je hebt voor duizenden euro’s schade. Na veel gedoe is de verzekeraar bereid een deel van de kosten te vergoeden en stort dit bedrag op je bankrekening. Is deze ontvangen schade-uitkering belast? En is deze uitkering dan ook belast met winstbelasting? Hoe zit dat precies? 


Premie aftrekbaar? Dan schadevergoeding belast met winstbelasting

Schade-uitkering belast. Gaat het om een schade aan zakelijke roerende of onroerende goederen en heb je hiervoor een zakelijke verzekering afgesloten? Dan is de verschuldigde verzekeringspremie aftrekbaar voor de winstbelasting. Dit betekent echter dat de uitkering bij schade (zoals bij hagel, brand, wateroverlast of storm) dan ook zakelijk belast wordt met winstbelasting.
 
Kosten schadeherstel aftrekbaar. Laat je de schade herstellen, dan zijn deze kosten in bovengenoemd geval fiscaal aftrekbaar. 
 
Schadeherstel door verzekeraar? Wordt de schade hersteld door een door de verzekeraar ingeschakeld bouwbedrijf, dan krijg je geen vergoeding en is ook geen sprake van winstbelasting.
 

Wat is je zakelijk vermogen?

Etiketteringsregeling. Welke zaken je tot jouw zakelijk vermogen mag of moet rekenen, wordt bepaald door de zogenoemde vermogensetiketteringsregels. Premiebetalingen en schade-uitkeringen lopen als het ware parallel met deze regels. Zo is zakelijke verzekeringspremie aftrekbaar van de winstbelasting, maar privépremie voor je woonhuis niet. 
 
Zakelijk of privé. Zo zal door de zaak betaalde premie voor een privéverzekering leiden tot een privé-onttrekking en niet tot een van de winst aftrekbare last. Echter het toerekenen van vermogen als zakelijk of privé kan in de praktijk nogal wat problemen geven. 
 
Zakelijke én privé. Als de roerende of onroerende zaken uitsluitend zakelijk of uitsluitend privé worden gebruikt dan is de vermogensetikettering geen probleem. Er is dan immers sprake van verplicht zakelijk vermogen of privévermogen. Maar wat met vermogensbestanddelen die je zowel zakelijk als privé gebruikt?

 

Schade aan je bedrijf?
Bel ons meteen! Wij staan voor je klaar!

Voorraad of opslag in privéruimte?

Stel, je hebt een privégarage bij je woonhuis en die gebruik je voor het opslaan van (zakelijke) voorraad. Bij een levering van die voorraad ontstaat er schade aan jouw garage. Omdat de garage behoort tot het privévermogen is de schade-uitkering ook privé en dus niet belast met winstbelasting. De verzekeringspremie is immers ook privé.
 
Maar let op: keert de verzekeringsmaatschappij meer uit als de daadwerkelijke schade? Dan zou het goed kunnen zijn dat het restant door de Belastingdienst aangemerkt wordt als winst. De schade heeft namelijk te maken met je bedrijf.
 

Waterschade door bijvoorbeeld storm of een hagelbui

Stel nu dat door een lekkage in het dak van jouw privégarage de voorraad zakelijke goederen verloren gaat. Dan wordt die voorraad als kosten aangemerkt. Dekt nu de verzekering de schade, dan valt die uitkering in de (met winst belaste) opbrengst. De voorraad behoort namelijk tot het zakelijk vermogen. Als de uitkering gelijk is aan de waarde van de voorraad, maak je dus niet meer of minder winst hierdoor.
 

Fiscaal afromen van je schade-uitkering voorkomen

De zogenoemde herinvesteringsreserve (kortweg HIR genoemd) biedt uitkomst om het fiscaal afromen van je schadevergoeding te voorkomen. Je mag dan bij een vergoeding voor verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel een reserve vormen. Je reserveert dan fiscaal die uitkering om de schade te herstellen of het beschadigde goed te vervangen.
 

Voorbeeld stormschade en herinvesteringsreserve (HIR)

Stel, in juni 2016 ben je getroffen door die enorme hagelbui en is er aan een bedrijfsmiddel voor € 100.000,- hagelschade ontstaan. Je ontvangt daar nog in 2016 een schade-uitkering van € 100.000,- voor en je bent van plan om het desbetreffende bedrijfsmiddel in 2017 te vervangen. Je mag dan van deze schade-uitkering een HIR vormen van € 100.000,-. Je hoeft dan over deze € 100.000,- géén winstbelasting af te dragen. 
 
  • Ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting kan je dit in 2016 een voordeel opleveren tot maximaal 52% van de schade-uitkering. In bovenstaand rekenvoorbeeld is dat 52% van € 100.000,- = € 52.000,-. 
  • BV. Heb je een rechtspersoon zoals een BV? Dan bespaar je met het vormen van een HIR maximaal 25% van de schade-uitkering: 25% van  € 100.000,- = € 25.000,- aan belasting.
Opgelet! Een van de voorwaarden is wel dat je aannemelijk moet kunnen maken dat je binnen de wettelijke termijn van drie jaar herinvesteert. 
 

Een nadeel van de HIR

Een nadeel hiervan is daarentegen dat je op deze herinvestering in de loop der jaren minder kunt afschrijven. 
Stel, je schaft in 2017 een vervangend bedrijfsmiddel aan voor € 200.000,-. De in 2016 gevormde HIR van € 100.000,- boek je nu af op de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel. De boekwaarde waar je vanaf 2017 over af mag schrijven is: € 200.000 -/- € 100.000,- = € 100.000,-.

oamkb sittard tip Een door de verzekeraar aan jou zakelijk betaalde schade-uitkering is voor de winst belast. Deze winstbelasting kun je voorkomen door een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. Het is aan te raden om sowieso bij grote stormschades de fiscale en financiële afwikkeling met je adviseur te bespreken.


 

Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs