Rechtsvorm kiezen of rechtsvorm wijzigen?

De rechtsvorm van een bedrijf is het ‘juridische jasje’ wat op tal van momenten in het bestaan van een bedrijf een rol speelt. Ondernemen kan in de vorm van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (Vof) of een besloten vennootschap (BV). Hoe weet jij nu of jouw juridische jasje nog goed past? Oftewel of jouw rechtsvorm nog wel de juiste is? Misschien moet je wel je rechtsvorm wijzigen?


Heb ik wel nog de juiste rechtsvorm?

Je bent ooit gestart. Toen je je bedrijf startte, heb je natuurlijk nagedacht over de rechtsvorm waarin je dat het beste kon doen. Maar ook als je al een aantal jaren bezig bent, kan het geen kwaad hierover af en toe eens na te denken.

Is er inmiddels wat veranderd? Bedenk daarbij dat er niet zoiets als ‘de beste rechtsvorm’ bestaat. Iedere rechtsvorm heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen. En wat fiscaal gunstig is, hoeft dat niet altijd op andere vlakken ook te zijn. Wat als startende ondernemer ooit de beste keuze leek, hoeft dit niet meer te zijn als je al een aantal jaren bezig bent.

 

Wil je echt goed werken in ondernemen?
Bel ons! Wij staan voor je klaar!


Moet ik andere rechtsvorm kiezen? Moet ik rechtsvorm wijzigen?

De eenmanszaak

Veel ondernemers starten hun carrière als ondernemer in de vorm van een eenmanszaak. In een eenmanszaak is er geen onderscheid tussen het ondernemingsvermogen en het privévermogen. Je staat met je hele vermogen, dus óók met je privévermogen, garant voor de verplichtingen van je onderneming.

De vennootschap onder firma (Vof)

Werk je samen? Veel ondernemers werken in hun bedrijf samen met één of meer andere ondernemers. Dit kan een ‘vreemde’ zijn, maar ook je echtgenoot of één of meerdere kinderen. Als de onderneming voor gezamenlijk rekening en risico en onder gemeenschappelijk naam wordt gedreven is sprake van een vennootschap onder firma.

Géén onderscheid ondernemings- en privévermogen. Net als bij de eenmanszaak is er bij de Vof géén onderscheid tussen het ondernemingsvermogen en jouw privévermogen. Je staat met je hele vermogen, dus óók met je privévermogen garant voor de verplichtingen van de onderneming. En eventuele privéschuldeisers kunnen zich ook op het vermogen van de onderneming verhalen.

Je bent hoofdelijk aansprakelijk. Er is bovendien sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je niet alleen aansprakelijk bent voor verplichtingen die je zélf aangaat, maar óók voor verplichtingen die je partner, je medevennoot is aangegaan.

De besloten vennootschap (BV)

De BV is aansprakelijk. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is een rechtspersoon die zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen en eigen bezittingen en schulden kan hebben. Niet de aandeelhouder (de eigenaar) is aansprakelijk voor de verplichtingen van de BV, maar de BV zelf.

Onbehoorlijk bestuur. Slechts in uitzonderingsgevallen kun jij als de directeur-grootaandeelhouder (de DGA) van de BV worden aangesproken voor de verplichtingen van de BV. Dit is het geval als jij, als leiding van de onderneming, je schuldig hebt gemaakt aan ‘onbehoorlijk bestuur’.

Je blijft niet altijd buiten schot. Toch blijf je ook als DGA die zich niet aan onbehoorlijk bestuur heeft schuldig gemaakt niet altijd buiten schot. Een DGA moet vaak privé ‘meetekenen’ voor de verplichtingen van de BV. En ook als de BV jou te veel dividend uitkeert of haar vermogen aantast, kun jij bij benadeling van schuldeisers als DGA worden aangesproken.

 


oamkb sittard tip  De rechtsvorm die ‘gisteren’ nog een goede keuze was, hoeft dat vandaag niet meer te zijn. Sta bij het bespreken van de jaarrekening met je adviseur ook eens stil bij de vraag of je nog wel de juiste rechtsvorm hebt. Daarbij spelen niet alleen fiscale voor- en nadelen een rol, maar zijn er ook andere zaken van belang. Of wacht niet af en maak een afspraak. Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs