Milieuvriendelijk investeren; over MVO, MIA, Vamil, Kia en de Milieulijst

Als ondernemer investeer je omdat dit goed is voor je onderneming. Maar als je dan investeert op een milieuvriendelijke wijze, dan kan dat ook nog eens goed zijn voor je portemonnee. Wist je dat de belastingaftrek soms zelfs méér kan zijn dan de investering? Lees meer over MVO, MIA (Milieu-investeringsaftrek, Vamil, Milieulijst 2016 en Kia (Kleinschaligheidsaftrek).


 

De voordelen van milieuvriendelijk investeren

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Steeds meer ondernemingen zijn bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij de grote jongens is op de website steevast terug te vinden op welke manier de onderneming omgaat met de zorg voor ‘planet en people’. Investeringen die leiden tot een beter leefmilieu maken hiervan deel uit. In de volksmond wordt dit wel ‘groen’ investeren genoemd. Je kunt je in de markt dus profileren als maatschappelijk betrokken.

Financiële voordelen

Ondernemers die hun bedrijf exploiteren in de vorm van een besloten vennootschap (bv), maar ook ondernemers met bijvoorbeeld een eenmanszaak of een VOF, die ‘gewoon’ inkomstenbelasting betalen, kunnen subsidie krijgen voor milieuvriendelijke investeringen. 
Over de MIA, de Vamil en de Milieulijst …
 

Over de MIA, de Vamil en de Milieulijst …

De Milieulijst 2016

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  elk jaar een nieuwe Milieulijst op. Op de Milieulijst 2016 staan 271 gecodeerde bedrijfsmiddelen waarvoor je MIA, Vamil of MIA én Vamil kunt aanvragen.
Deze Milieulijst kun je hier downloaden (pdf). 

De Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De overheid stimuleert investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Milieu-investeringen leveren voor ondernemers een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst op. De regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) is één van de twee regelingen waarvan je gebruik kunt maken als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Onder deze regeling kun je tot 36% van de kosten voor milieuvriendelijke investeringen aftrekken van de fiscale winst. 
 

Wil je echt goed werken in ondernemen?
Bel ons! Wij staan voor je klaar!


De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De tweede regeling waarvan je gebruik kunt maken als je investeert in milieuvriendelijke investeringen is de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de Vamil-regeling kun je een groot gedeelte van de investering (tot max. 75% van het investeringsbedrag) willekeurig afschrijven.
Zo word je fiscale winst op een door jou gewenst tijdstip verlaagd. Vanwege het progressieve tarief is het mogelijk interessant om te ‘schuiven’ met de afschrijvingen. Dat kan vooral voordelig zijn voor ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen. Informeer eventueel bij je adviseur van OAMKB.

Kleinschalig investeren? De Kleinschaligheidinvesteringsaftrek (KIA)!

Vaak heb je naast de MIA en Vamil ook nog recht op de Kleinschaligheidinvesteringsaftrek. Of dit het geval is hangt onder andere af van de omvang van de investering.
 
KIA-regeling
Investering KIA
Niet meer dan € 2.300 € 0
€ 2.301 t/m € 56.024 28% van het investeringsbedrag
€ 56.025 t/m € 103.748 € 15.687
€ 103.749 t/m € 311.242 € 15.687 verminder met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 103.749 te boven gaat.
Meer dan € 311.242 € 0

 

Wat betekent dat financieel?

Stel, je schaft in 2016 een bedrijfsmiddel aan voor € 100.000, de levensduur is 10 jaar en de restwaarde is nihil. 
  • Het bedrijfsmiddel is in de Milieulijst vermeld met code F (MIA 36% + 75% Vamil). 
  • Naast de MIA mag je de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen. 
  • De KIA bedraagt in 2016 € 15.687. 
  • De MIA is 36% van € 100.000 = € 36.000. 
  • De totale investeringsaftrek (MIA en KIA) die je in 2016 kunt toepassen is € 51.687.

 

Naast de investeringsaftrek mag je de Vamil toepassen voor dit bedrijfsmiddel (75% van het investeringsbedrag). Als je de volle 75% (€ 75.000) in 2016 afschrijft, kun je  in totaal € 126.687 (MIA, KIA en Vamil) van je fiscale winst aftrekken.

Dit betekent dat de totale aftrek meer bedraagt dan het bedrag van de investering!

 

Mia en Vamil: meld je investering tijdig

Verplichtingen aangaan (koopovereenkomst)

Meestal moet je binnen 3 maanden nadat je de verplichting bent aangegaan voor het bedrijfsmiddel, een melding voor MIA/Vamil indienen. Het 'aangaan van een verplichting' is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. 

Voortbrengingskosten (o.a. vervaardigen in eigen bedrijf) 

Voor voortbrengingskosten geldt een iets andere termijn. Voortbrengingskosten zijn kosten voor de inzet van eigen personeel, materialen uit eigen magazijn en onder eigen regie uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze kosten moet je melden binnen drie maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. 
Dit geldt niet als het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik wordt genomen. De voortbrengingskosten over het kwartaal waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen, moeten dan al binnen drie maanden na de datum van ingebruikname zijn gemeld.
 

oamkb sittard tip Er bestaan diverse interessante financiële regelingen om milieuvriendelijk investeren extra aantrekkelijk te maken. Dat geldt voor zowel kleine als grote investeringen. Het (tijdig) aanvragen vergt wel wat aandacht, maar het is niet heel veel gedoe.Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs