Loonbeslag werkgever; een werknemer krijgt loonbeslag; wat nu?

Een van je werknemers krijgt te maken met loonbeslag. Er zijn dus grote problemen. Wat moet en kun je daar als werkgever mee? Tips over loonbeslag werkgever.


Loonbeslag werkgever

Als een werknemer niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kan een deurwaarder beslag leggen op zijn loon. Dat komt nogal eens voor. Het is niet alleen vervelend voor je werknemer, maar het kan voor jou vervelende gevolgen hebben.
 

Loonbeslag regels - je moet er aan meewerken

Je bent wettelijk verplicht er aan mee te werken. Je krijgt een vragenlijst (verklaring derdenbeslag) die je binnen vier weken moet invullen en retourneren. Het loon wordt aan de deurwaarder overgemaakt en die zorgt voor de verdeling tussen de diverse schuldeisers. Is er van meerdere beslagen sprake, dan maak je het loon over naar de oudst beslagleggende deurwaarder. 
Twee tips:
 1. Lees de folder ‘Loonbeslag’ van het Nibud. Die kun je hier downloaden.
 2. Informeer zo snel mogelijk je salarisadministratie. Zij helpen je met de uitvoering van het loonbeslag.

Als jij nog een vordering hebt op je werknemer

Heb jij als werkgever nog een vordering op je werknemer, dan mag je dat in het loon verrekenen. Mits, deze vordering bestaat van vóór het loonbeslag. Laat de deurwaarder dit schriftelijk weten en geef aan welke bewijsstukken je hiervoor hebt.
 

 

Loonbeslag is niet niks. Informeer meteen uw salarisadministratie,
en bel ons voor verder overleg! Wij staan voor je klaar!

 

Loonbeslag – de beslagvrije voet

Je werknemer zal je wellicht vragen stellen in de zin van “Op hoeveel wordt er beslag gelegd? – Hoeveel krijg ik dan nog?” Enz. Bespreek met hem wat er allemaal onder het beslag valt (loon, vakantiegeld, bonussen, overwerk, enz.). Op de website ‘Uw beslagvrije voet’ van de overheid kun je uitrekenen hoeveel je overhoudt na beslaglegging. Meer zekerheid krijg je als je adviseur vraagt om deze berekeningen te maken.
 

Loonbeslag gaat niet in je koude kleren zitten

Een werknemer met een loonbeslag heeft grote problemen. Uiteraard zijn dat financiële problemen, maar vaak is er ook sprake van relatieproblemen (71% heeft wel eens ruzie met zijn partner) en/of psychische problemen (zorgen, stress, enz.).
 

Wat jij als werkgever kunt doen

Je hebt er niets aan als een werknemer gestrest raakt of is. Het gaat ten koste van de werksfeer en productiviteit. En je hebt er al helemaal niets aan als deze werknemer ziek thuis komt te zitten. Je bent het als werkgever niet verplicht, maar je kunt de volgende acties overwegen.
 1. Je werknemer heeft naar alle waarschijnlijkheid hulp nodig om door deze financieel beroerde periode heen te komen. Je kunt hem helpen bij het zoeken naar hulp. Denk daarbij aan o.a.:
  1. Het Nibud 
  2. Neem de juridische termen door en maak een vertaling in spreektaal
  3. De Kredietbank – Gemeentelijke kredietbanken
  4. Schuldsaneringsinstanties
  5. De gemeente
  6. NVVK – brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren 
 2. Overweeg om met de belangrijkste schuldeisers om de tafel te zitten om te onderhandelen.
 3. Is het een optie om je werknemer geld te lenen om de hele vordering in één keer af te betalen?
 4. Overweeg de werknemer een voorschot te geven op salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, e.d.
 5. Praat met enige regelmaat bij met je werknemer. Vraag hoe het gaat, toon begrip en probeer hem/haar te ondersteunen.
 

De risico’s die jij als werkgeverloopt

Ziekteverzuim. Je loopt als werkgever een aanzienlijke kans dat de werknemer ziek wordt. Een gerichte verzuimpreventie kan er die mogelijk voorkomen.
Diefstal. De werknemer staat onder zeer grote druk. Doet hij of zij fraudegevoelige werkzaamheden of werkt hij/zij met (veel) contant geld? Overweeg dan om hem/haar tijdelijk ander werk te geven.
 

oamkb sittard tip Schakel meteen de salarisadministratie in als een van je werknemers met loonbeslag te maken krijgt. Overweeg wat jij als werkgever voor de werknemer kunt doen, want deze staat onder grote druk en verlaagde productiviteit en ziekteverzuim liggen op de loer.


 

Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs