Gebruikelijk loon DGA; minimaal salaris niet zomaar vast te stellen

Je kunt om diverse redenen een BV willen starten. Dan ben je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) verplicht jezelf een minimum salaris uit te keren. Hoe zit dat met dit zogenaamde gebruikelijk loon? En wat als je al een BV hebt? Mag je je dan in bepaalde gevallen ook minder loon uitkeren?


Redenen om een BV te starten

Er kunnen veel goede redenen zijn om een onderneming onder te brengen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). We zetten de belangrijkste voor je op een rijtje:
 1. Aansprakelijkheid. Met een BV kun je aansprakelijkheid in privé voor de verplichtingen van de onderneming zoveel mogelijk proberen te voorkomen.  
 2. Bedrijfscontinuïteit. Ook de continuïteit van de onderneming en het makkelijker maken van de bedrijfsopvolging of bedrijfsoverdracht kunnen een belangrijke reden zijn voor het oprichten van een BV.
 3. Fiscaal voordeel. In de praktijk is echter het besparen van belasting een reden, en vaak zelfs de voornaamste reden om een onderneming onder te brengen in een BV.

De BV om belasting te besparen

Er is belastingvoordeel te behalen vanwege het verschil in belastingdruk bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma enerzijds en de belastingdruk bij een BV (en haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) anderzijds.
 
Het voordeel is het grootste als zo veel mogelijk geld in de BV blijft. Om dit te realiseren wordt het salaris van de DGA dan vaak zo laag mogelijk vastgesteld. Dit weet de fiscus natuurlijk ook, vandaar dat er regels zijn gesteld voor het minimum salaris dat een DGA uit zijn BV moet halen.
 

Wil je echt goed werken in ondernemen?
Overweeg je een BV? Bel ons! Wij staan voor je klaar!

Wat is de gebruikelijk loonregeling?

Veel BV’s en hun DGA krijgen te maken met de zogeheten gebruikelijk loonregeling. Op grond van deze regeling moet de BV haar DGA een bepaald minimum aan salaris uitbetalen. Dit mede om te voorkomen dat de DGA zijn BV geen of heel weinig salaris laat uitbetalen om zodoende belasting te besparen.

Voor wie geldt deze regeling?

Wie een aanmerkelijk belang houdt (een belang van 5% of meer) in een BV en werkzaamheden verricht voor deze BV, kan vallen onder het bereik van de gebruikelijk loonregeling. 
 
Op grond van de gebruikelijk loonregeling moet jij als DGA een loon krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van jouw arbeid. Ook al kent de BV in werkelijkheid dit loon niet toe, zij zal toch loonbelasting moeten inhouden over het hele gebruikelijk loon, inclusief het fictieve deel. Als de BV het gebruikelijk loon op een te laag bedrag berekent en te weinig loonheffing inhoudt, riskeert zij een naheffingsaanslag met een boete.
 

Hoe hoog is het gebruikelijk loon?

Wat gebruikelijk is, is niet zo eenvoudig vast te stellen. Vandaar dat in art. 12a van de Wet op de Loonbelasting regels zijn gegeven om het gebruikelijk loon te bepalen. Dit artikel bepaalt dat het gebruikelijk loon op zijn minst gelijk moet zijn aan het hoogste van de onderstaande drie bedragen:
 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het loon van de meestverdienende werknemer bij die BV of bij een lichaam dat is verbonden met de BV;
 • € 44.000 (bedrag 2016).

Gebruikelijk loon: kan het ook wat minder?

Als de BV aannemelijk kan maken dat het hoogste van de eerder genoemde drie bedragen hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, wordt het gebruikelijk loon op 75% van dat loon gesteld. Het gebruikelijk loon mag echter niet minder bedragen dan het laagste van de volgende bedragen:
 • € 44.000 (bedrag 2016);
 • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Bewijslast inspecteur

Zet de inspecteur in op een hoger loon, dan ligt de bewijslast bij hem. Hij moet dan aannemelijk maken dat bij werknemers met eenzelfde soort dienstbetrekking, maar zonder aanmerkelijk belang, een hoger loon gebruikelijk is.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is een belangrijke maatstaf voor de gebruikelijk loonregeling. De wet definieert de meest vergelijkbare dienstbetrekking als de dienstbetrekking die binnen een categorie van dienstbetrekkingen het meest vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de DGA. In deze categorie van dienstbetrekkingen mag het aanmerkelijk belang geen rol spelen. 
 
Bovendien moet het in deze categorie gaan om dienstbetrekkingen:
 • die bekend zijn bij de BV en de inspecteur;
 • waarvan het loon bekend is of in redelijkheid valt te schatten; 
 • waarvan het loon niet op een ander bedrag is vastgesteld dan in het economische verkeer gebruikelijk is.

Geen gebruikelijk loon; is dat ook mogelijk?

Als het gebruikelijk loon voor de werkzaamheden van de DGA in totaal niet meer zou bedragen dan € 5.000, blijft de gebruikelijk loonregeling buiten toepassing. In dat geval kan de BV het toekennen van loon zelfs geheel achterwege laten. Dat speelt bijv. bij een spaargeld-, beleggings-, pensioen- en vastgoed-BV.

Wat moet je nu?

Het is erg vervelend om achteraf nog met de inspecteur in discussie te moeten om naheffingsaanslagen en boetes van tafel te krijgen. Het is daarom verstandig om bij de inspecteur een verzoek in te dienen om een lager loon te mogen uitbetalen. Voer hiervoor zo veel mogelijk relevante feiten en omstandigheden aan. Dat kan ook de oamkb-adviseur voor je doen.
 
Werk je als DGA parttime, dan kan dit een goede reden zijn om minder dan € 44.000,- te betalen. Van een onderneming in de opstartfase of van een BV die slecht draait of met een zware financieringslast heeft te maken wordt wel geaccepteerd dat deze een lagere beloning aan haar DGA betaalt.
 

oamkb Sittard tip Het gebruikelijk loon (het minimale loon) dat jouw BV jou als DGA moet uitkeren is best hoog. Overweeg je om een BV te beginnen? Sluit dan eerst met je adviseur kort, wat de fiscale voor- én nadelen zijn. Wil je jezelf minder als het gebruikelijk loon uitkeren? Vraag dan eerst toestemming aan de belastinginspecteur.Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs