Elektronische aankopen uit het buitenland

Je koopt een stockphoto voor je website, je bestelt een app voor je telefoon of je neemt een abonnement op MS Office 365. Je doet eerder zaken in het buitenland dan je denkt. Hoe zit het dan met de btw? En hoe moet je dat boeken?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je koopt een elektronische dienst

Diensten die je via elektronische weg, zoals Internet of een digitaal netwerk aanschaft noemt men elektronische diensten. Voorbeelden van elektronische diensten zijn de elektronische levering van software, foto’s, clouddiensten of apps. Deze diensten worden geheel of gedeeltelijk automatisch verricht. De leverancier verricht daar dus nauwelijks menselijke arbeid voor.

Leverancier in Nederland?

Is je leverancier in Nederland gevestigd, dan moet hij je Nederlandse btw in rekening brengen.

Leverancier uit buitenland?

Is je leverancier niet in Nederland gevestigd? En ben je ondernemer voor de btw en in het bezit van een btw-identificatienummer? Dan wordt de btw door de leverancier naar jou verlegd zoals dit in jargon genoemd wordt. Jouw leverancier vermeldt dan weliswaar geen btw op de factuur, maar vermeldt wel jouw btw-identificatienummer plus de term ‘btw-verlegd’. In het Engels zie je dan op de factuur staan: ‘VAT is shifted to the customer’ of ‘VAT reversed charge mechanism applicable’.

Als een buitenlandse leverancier elektronische diensten verleent aan particulieren (en andere niet btw-ondernemers), dan moet de leverancier Nederlandse btw in rekening brengen.

Zonder factuur geen btw-aftrek

Softwareleveranciers zijn (net als andere ondernemers) niet verplicht om facturen uit te reiken aan particulieren, maar wel aan ondernemers. Want zonder factuur kun je immers geen btw aftrekken. Vertel dus jouw leverancier dat je btw-ondernemer bent en voorkom dat je de btw-aftrek misloopt. Tip. Stel je btw-aftrek veilig door reeds bij de bestelling je btw-identificatienummer te verstrekken. Soms moet je een bestelformulier gebruiken waar het mogelijk is om je btw-identificatienummer in te vullen.

En tot € 100?

Voor rekeningen tot € 100 incl. btw volstaat een zgn. vereenvoudigde factuur. Dan volstaat enkel een verwijzing waaruit het btw-bedrag kan worden afgeleid, bijv. ‘incl. 21% btw’. Maar let op, een vereenvoudigde factuur is niet toegestaan als de btw wordt verlegd naar jou als afnemer.

Boekhoudkundige verwerking

Inkopen die je gedaan heeft in het buitenland moet je afzonderlijke aangeven in de btw-aangifte. Het is dan makkelijk als je deze inkopen binnen de EU en inkopen buiten de EU op aparte grootboekrekeningen geboekt hebt. Zo weet je precies welk bedragen je moet aangeven in je btw-aangifte.

Voorbeeld. Je heeft een elektronisch dienst van € 100 aangeschaft via Internet en de btw is naar jou verlegd. De leverancier is gevestigd in Duitsland. Je boekt nu als volgt:

Grootboekrekening                                     Debet                   Credit

Inkopen hoog binnen EU                            € 100,-                 

Btw te vorderen verlegd (EU)                     €   21,-    

Btw hoog af te dragen verlegd (EU)                                       € 21,-

Het btw-bedrag. De btw die naar jou verlegd is, moet jezelf uitrekenen. Dit doe je door factuurbedrag te vermenigvuldigen met het geldende btw-tarief (bijvoorbeeld 6% of 21%).

Voorbeeld. Het factuurbedrag van een elektronische aankoop binnen de EU is: € 100,- Het geldend btw-tarief is 21%. Het btw-bedrag is: 0,21 x € 100,- = € 21,-.

De btw-aangifte

In de btw-aangifte geef je deze inkoop aan bij vraag 4b (inkoop binnen de EU). In de 1e kolom plaats je het totale bedrag aan inkopen en in de 2e kolom het door jou berekende btw-bedrag. Het berekende btw-bedrag mag je bij vraag 5b(voorbelasting) weer aftrekken. Per saldo betaal je dus niets. Hetzelfde verhaal geldt natuurlijk ook voor de inkopen die je gedaan hebt buiten de EU en waar de btw naar jou verlegd is (vraag 4a buiten de EU).

Gevolgen van niet of niet juist aangeven

Het niet of niet juist aangeven van inkopen in het buitenland kan leiden tot naheffing van de aan te geven belasting. Daarbij kan de Belastingdienst deze na te heffen btw als voorbelasting weigeren. Dat heeft tot gevolg dat je meer btw moet betalen dan noodzakelijk is.

oamkb sittard tip. Je doet eerder zaken in het buitenland dan je denkt. Als btw-ondernemer moet je de btw dan goed verwerken, anders loop je kans op een naheffing en mogelijk wordt de voorbelasting door de Belastingdienst geweigerd. Bel ons als je vragen hebt over buitenlandse btw.