DGA-loon per 1-1-2017, wat wijzigt er?

Staatsecretaris Wiebes heeft aangekondigd dat per 1-1-2017 de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups wordt verlaagd. Is dat voor jou interessant? Komt de bv nu voor jou dichterbij?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De gebruikelijkloonregeling

Het loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is onderworpen aan de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling geeft regels voor het loon dat een DGA op zijn minst moet krijgen, het zogenaamde gebruikelijk loon.

Door de gebruikelijkloonregeling voorkomt men dat een DGA zich een te laag loon of zelfs geen loon uitkeert en zo profiteert van de lagere belastingdruk op dividenduitkeringen. Voor 2016 is het gebruikelijk loon € 44.000,- per jaar. Dit komt neer op € 3.600,- bruto per maand.

Lager loon voor DGA

De staatsecretaris Wiebes van Financiën heeft bekend gemaakt dat de gebruikelijkloonregeling voor startups wordt verlaagd. Waar een DGA in 2016 nog minimaal een loon van € 44.000,- moet krijgen, wordt deze norm dus per 1 januari 2017 een stuk lager.

Op dit moment. Op het moment is het zo dat DGA’s van startende ondernemingen met een lage winst of verlies onder omstandigheden in overleg met de Belastingdienst mogen afwijken van het gebruikelijk loon. Deze procedure is echter zeer tijdrovend met een onzekere uitkomst. Vandaar dat er besloten is met ingang van 1 januari 2017 de gebruikelijkloonregeling te versoepelen.

Buitenland. Overigens is het internationaal al gebruikelijk dat de DGA in de eerste jaren afziet van loon. Het geld kan dan in de onderneming worden geïnvesteerd.

Eerste drie jaar minimaal het minimumloon

Gedurende de eerste drie jaar na de start van de bv mogen DGA’s zich door hun bv een loon laten uitkeren van minimaal het geldende minimumloon (€ 1.537,20 per maand - > 23 jaar – per 1-7-2016). Dit is mogelijk voor DGA’s van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt.

Ook kan een DGA in overleg met de Belastingdienst een lager loon bepalen als hij kan aantonen dat dit loon bij een vergelijkbare dienstbetrekking eveneens gebruikelijk is.

Stimulering van innovatieve bezigheden

Meer risico. De kans op mislukking is bij innovatie werkzaamheden groter dan bij beproefde werkzaamheden. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven huiverig zijn voor investeringen in speur- en ontwikkelingswerk, terwijl deze van groot economisch belang zijn.

Meer geld om te innoveren. Door deze nieuwe maatregel wordt de liquiditeitspositie van de startende bv verbeterd. Als DGA hoef je jezelf dus minder loon uit te betalen waardoor er meer geld overblijft in de innovatieve startup om te investeren.

Extra reden om een bv te starten? De verlaging van het gebruikelijk loon kan dus een extra stimulans zijn om een bv te starten. De redenen dat men kiest voor de bv zijn o.a. de lagere vennootschapsbelastingtarieven (tot en met een belastbaar bedrag van € 200.000, 20% en boven de € 200.000 , 25%) en de aansprakelijkheidsbeperking ten opzichte van de eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof), enz. Het gebruikelijk loon van € 44.000 werkte echter als een filter voor veel starters.

Wanneer ben je een innovatieve starter?

Zoals gezegd kun je als starter worden aangemerkt als je speur- en ontwikkelingswerk verricht en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter wordt aangemerkt. Dat kan als je voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1.       je was minimaal 1 jaar van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen werkgever;

2.       je hebt in de 5 voorafgaande kalenderjaren niet meer dan 2 keer de afdrachtvermindering S&O aangevraagd.

Als je in aanmerking wilt komen voor een afdrachtvermindering S&O, dien je in het bezit te zijn van een S&O-verklaring. Deze S&O verklaring moet je zelf aanvragen bij de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Belastingdienst controleert vervolgens of je afdrachtvermindering S&O overeenkomt met uw S&O-verklaring van de RVO.

Een S&O-verklaring dien je uiterlijk een maand voor het begin van de werkzaamheden met het aanvraagprogramma op de website van de RVO aan te vragen.

oamkb sittard tip. Voor de innovatieve startup is een bv nu extra interessant omdat de gebruikelijkloonregeling voor drie jaar extra laag is. Je moet dan wel een S&O-verklaring hebben. Vraag je je af of dit voor jou interessant is en heb je hulp nodig bij deze lastige materie? Bel ons gerust en maak een afspraak.