Belastingvrij schenken 2017: weer 100.000 euro toegestaan

Tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014 kon iedereen een schenking van maximaal € 100.000 belastingvrij ontvangen, mits deze werd gebruikt voor de eigen woning. In 2017 keert belastingvrij schenken als regeling weer terug, in een iets andere vorm. 


De huidige regeling

Schenkingen zijn belast met 10 tot maximaal 40% schenkbelasting, afhankelijk van de hoogte van de schenking en de familierelatie tussen schenker en ontvanger. Wel kent de schenkbelasting enkele vrijstellingen. De bekendste is wel de vrijstelling voor een schenking aan een eigen kind van thans € 53.016.
 

Tijdelijke verruiming

Op 1 oktober 2013 werd de toenmalige bestaande vrijstelling van ruim € 51.000 voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning tijdelijk verhoogd tot € 100.000, ongeacht de familierelatie en de leeftijd van de ontvanger. Deze regeling was bedoeld om de kwakkelende huizenmarkt te stimuleren. 
De regeling was een groot succes en kostte de overheid dus veel geld. De regeling is daarom eind 2014 weer afgeschaft. Voor 2015 en 2016 is teruggekeerd naar de ‘oude’ vrijstelling (inmiddels nu dus € 53.016), maar alleen voor schenkingen aan eigen kinderen van 18 t/m 39 jaar. 
 

Belastingvrij schenken 2017: nieuwe mogelijkheden

Vanaf 2017 wordt de vrijstelling in de schenkbelasting ten aanzien van de eigen woning weer verruimd. 
 
  • Structureel in plaats van tijdelijk. De verruiming gaat gelden voor schenkingen die bestemd zijn om te worden aangewend voor de aankoop of verbouwing van een woning of die bedoeld zijn om een bestaande hypotheek af te lossen. De vrijstelling gaat € 100.000 bedragen en wordt vanaf 2017 structureel, dus niet tijdelijk. 
  • Drie jaar op rij. Nieuw is, dat de vrijstelling straks in drie opeenvolgende jaren kan worden benut. Is in het verleden al gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling voor een schenking ten behoeve van de eigen woning, dan mag nog voor het resterende deel belastingvrij worden geschonken.
  • Ontvanger tussen 18 en 40 jaar. De eis dat het een schenking moet zijn tussen ouder en kind vervalt. Wel moet de ontvanger moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Deze laatste eis is een beperking ten opzichte van de tijdelijke regeling 2013/2014.

Besparing erfbelasting

De maatregel maakt het nog aantrekkelijker om je kinderen tussen 18 en 40 jaar tijdens je leven een schenking te doen. In de toekomst bespaart je kind hierdoor 10 tot 20% erfbelasting. Je nalatenschap vermindert immers als gevolg van de schenking.

Belastingvrij schenken kind: eerder een eigen woning kopen

Banken zijn tegenwoordig een stuk minder makkelijk met het verstrekken van een hypotheek, zeker als het gaat om jongeren die weinig zekerheid kunnen bieden. Maar een eigen woning wordt wellicht mogelijk als een deel van de koopsom wordt betaald met jouw schenking. 
 

Spaarrente lager dan fictief rendement in box 3

De regeling is ook voor jou als schenker interessant! De rente op spaarrekeningen is nu immers erg laag. Maar de fiscus gaat nog steeds uit van een rendement van 4% dat tegen 30% wordt belast (1,2%). Jouw vermogen neemt door de schenking af, dus je bespaart jaarlijks de heffing in box 3 voor zover deze hoger ligt dan jouw rendement. 
De heffing in box 3 in 2017 wordt bovendien herzien en stijgt behoorlijk indien je over een flink vermogen beschikt. Vermogens boven € 1 miljoen worden naar verwachting zelfs belast tegen een verondersteld rendement van 5,5%.

Hoe pakt dit uit bij de ontvanger van de schenking?

Daarentegen wordt er bij de ontvanger niets belast, omdat de schenking wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De eigen woning is zoals bekend immers geen vermogen in box 3.

Ook voor aflossing bestaande hypotheek

De schenking mag ook gebruikt worden om een bestaande hypotheek af te lossen. Ook daarvoor is per 2017 de vrijstelling € 100.000. 
 

Niet alleen voor eigen kinderen!

De nieuwe vrijstelling gaat niet alleen gelden voor eigen kinderen, maar voor iedereen die tussen 18 en 40 jaar oud is. In de praktijk zal het echter vermoedelijk bij het overgrote deel van de schenkingen gaan om schenkingen van ouders aan hun kind(eren).
 

oamkb sittard tip Per 1 januari 2017 mag je € 100.000 belastingvrij aan je kinderen schenken, als zij dit gebruiken voor de eigen woning. Je kinderen kunnen zo wellicht eerder een eigen woning kopen. Informeer bij ons naar alle mogelijkheden, ook in relatie tot je box 3 vermogen.