Belastingcontrole - jouw kilometerregistratie; hoe precies komt dat?

Een ondernemer voor de rechter

Uit de rechtspraak blijkt dat de fiscus zich met succes steeds meer bevoegdheden toe-eigent om het privégebruik van de auto van de zaak te controleren. Zo checkte men de boekhouding van een ondernemer middels automatische signalering van kentekens. De betreffende ondernemer stapte naar de rechter en verweet de inspecteur schending van de privacy. Hoe zit dat?

 


We noemen hem gemakshalve ‘Tom de Ridder’

Een ondernemer, we noemen hem gemakshalve maar ‘Tom de Ridder’, rijdt vanaf 2009 in een auto van de zaak. Hij beschikt over een ‘Verklaring privégebruik auto’. In deze verklaring staat dat ‘Tom’ heeft verklaard niet meer dan 500 privékilometers per jaar met zijn auto van de zaak te zullen rij-den. Daarom hoeft Tom daarom geen bijtelling toe te passen voor zijn auto van de zaak.

Vertrouwen is goed, controle is beter?

Stalin wist het al: vertrouwen is heel goed, maar controleren is nog veel beter. Dit vindt de fiscus ook! Daarom krijgt Tom in de loop van 2012 van de fiscus een vragenformulier toegestuurd met het verzoek dit ingevuld te retourneren. Ook moet hij zijn rittenregistratie en overige documentatie (zeg maar de bonnetjes) overleggen.

De inspecteur is het er niet mee eens

Naar aanleiding van de gegevens die Tom ter beschikking stelt, stelt de inspecteur dat de rittenregistratie niet voldoet aan de wettelijke eisen. De auto is namelijk gesignaleerd op locaties die niet overeenkomen met de gegevens in de rittenregistratie. De signaleringen zijn afkomstig van politie-camera’s (KLPD) met automatic number plate recognition (ANPR). Omdat een paar ritten niet goed geregistreerd zijn, wordt de hele administratie verworpen, met als gevolg een bijtelling en een fikse boete voor Tom.

Tom stapt naar de rechter want zijn privacy is geschonden

Inhoudelijk heeft Tom de Ridder weinig in te brengen tegen de correctie die de inspecteur wil aanbrengen. Daarom gooit hij het over de formele boeg. Hij stelt dat de fiscus bij het verzamelen van de gegevens die nu tegen hem worden gebruikt, zijn privacy heeft geschonden. En dus stapt hij naar de rechter.

De uitspraak van de rechter

Is het toegestaan? Het Gerechtshof Den Haag moest de vraag beantwoorden of de fiscus gebruik mocht maken van informatie die was vergaard met behulp van ANPR-camera’s. Zij oordeelde al op 18 november 2015 dat het inderdaad was toegestaan.Het verzamelen en gebruiken van de kentekengegevens past volgens het Hof binnen de algemene wettelijke taak die de Belastingdienst heeft. De uiterst geringe inbreuk op de privacy is gerechtvaardigd gelet op het belang van een adequate belastingheffing. De ruime controlebevoegdheid van de Belastingdienst is niet in strijd met art. 8 EVRM (Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven). De rechter wees het beroep van ‘Tom de Ridder’ dan ook af.

Ook als de auto stilstaat… Eerder heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (GHSHE:2014:2803) ook al beslist dat SMSParking parkeergegevens van klanten moet afgeven aan de Belastingdienst. Ook deze gegevens worden gebruikt om te beoordelen of de rittenregistratie wel juist is. Bedenk dat de inspecteur op zaterdag graag ook een rondje pretpark of MacDrive doet, zij het dat zijn aandacht dan uitsluitend is gericht op de daar geparkeerde voertuigen ...

Wil je echt goed werken in ondernemen?
Bel ons! Wij staan voor je klaar!

Uitspraken van de rechter

Wil je de officiële uitspraken van de rechter er eens op nalezen? Dat kan!

  • Klik hier voor de uitspraak over ‘automatic number plate recognition (ANPR)’
  • Klik hier voor de uitspraak over SMSParking.

Meer lezen?

Wil je meer weten over waarom je een kilometeregistratie moet bijhouden? Lees dan ook dit artikel. Daar vind je ook diverse manieren hoe je een kilometerregistratie kunt bijhouden. 

 

 


oamkb tip Realiseer je dat de Belastingdienst vergaande bevoegdheden heeft om uw kilometerregistratie te controleren. Informeer eventueel bij uw AOMKB-adviseur naar een handige kilometerregistratie-tool.Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs