Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF): betaal geen dubbele belasting

Als je je bedrijf aan je kinderen wilt nalaten of wilt schenken, dan moeten zij opnieuw belasting betalen. Gelukkig is er zoiets als de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF), ook wel de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) genoemd.


Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) - Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Onrechtvaardigheid. De erf- en schenkbelasting wordt door veel mensen als erg onrechtvaardig gezien. Over het door hard werken opgebouwde vermogen moeten de kinderen bij verkrijging door overlijden of door schenking namelijk ‘opnieuw’ belasting betalen.
Bij schenking of vererving van een onderneming komt daar nog een bezwaar bij: het betalen van de erf- of schenkbelasting kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.
 

Nalaten of schenken bedrijf vrijgesteld. Ook de fiscus ziet in, dat de belastingheffing bij vererving of schenking van een onderneming de continuïteit van de deze onderneming in gevaar kan brengen. In de Successiewet 1956 is dan ook geregeld dat - onder voorwaarden - het verkrijgen van een onderneming als erfgenaam of als begiftigde is vrijgesteld van erf- of schenkbelasting.
 

De vrijstelling. Tot € 1.060.298,- (2016) is het ondernemingsvermogen geheel vrijgesteld en het meerdere is veelal voor 83% vrijgesteld. Voor veel ondernemingen zal dit betekenen dat het volledige geschonken of vererfde ondernemingsvermogen is vrijgesteld.
Als je de artikelen 35b t/m 35f van de Successiewet uit de wet nog wilt doorlezen, klik dan hier.
 

 

Denk je aan bedrijfsoverdracht?
Bel ons! Wij staan voor je klaar!


 

Wat zijn de voorwaarden?

‘Echte’ onderneming. Het moet bij de schenking of de nalatenschap gaan om een onderneming met hoofdzakelijk ‘echte’ ondernemingsactiviteiten. Gaat het uitsluitend om beleggingen (bijvoorbeeld een groot aantal verhuurde panden), valt dit, hoe omvangrijk de beleggingsportefeuille ook is, niet onder de BOR.
Bezitseis. Als het om een erfenis gaat, moet de overledene minimaal één jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest. Gaat het om een schenking, dan moet de schenker minimaal vijf jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest.
Voortzettingseis. De nieuwe eigenaar moet de onderneming minstens vijf jaar voortzetten. Als deze binnen vijf jaar de onderneming van de hand doet, moet alsnog erf- of schenkbelasting worden betaald.

Hoe ziet de regeling eruit?

De bedrijfsopvolgingsregeling bestaat uit drie tegemoetkomingen:

  1. Vrijstelling. Degene die de onderneming voortzet kan vrijstelling krijgen voor de erf- of schenkbelasting. De hoogte daarvan is afhankelijk van de waarde van de onderneming.
  2. Uitstel van betaling. Als de onderneming meer waard is dan het vrijgestelde bedrag, is na toepassing van de vrijstellingen toch nog erf- of schenkbelasting verschuldigd. Hiervoor is uitstel van betaling mogelijk. Het uitstel van betaling loopt maximaal 10 jaar.
  3. Uitstel van betaling voor uitgekochte erfgenamen. Als er meerdere erfgenamen zijn, moeten de erfgenamen die de onderneming voortzetten de andere erfgenamen ‘uitkopen’. De uitgekochte erfgenamen moeten erfbelasting betalen over de vergoeding. Hiervoor is maximaal 10 jaar uitstel van betaling mogelijk.

Vaak is maatwerk nodig

De erf- en schenkbelasting hoeft niet in de weg te staan bij het voorzetten van een onderneming verkregen door schenking of een nalatenschap. Hiervoor geldt namelijk een vrijstelling van € 1.060.298,- (2016), het meerdere is voor 83% vrijgesteld.
Door het schenken of vererven van een onderneming kunnen familieleden tegenover elkaar komen te staan of kunnen families zelf volledig ‘uit elkaar vallen’. Door alle betrokkenen van eerlijke en heldere informatie de voorzien hoeft de schenken of vererven van een onderneming geen splijtzwam te worden. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor je accountant of adviseur.


oamkb sittard tip Met de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) kunnen kinderen vrijstelling van belasting en/of uitstel van betaling krijgen. Bij wat complexere zaken is maatwerk al snel aan de orde. Informeer hier naar bij je adviseur van oamkb Sittard.Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs