AFM, crowdfunding en de nieuwe regels

Zeker nu banken steeds voorzichtiger worden met het verstrekken van financieringen neemt crowdfunding een steeds grotere vlucht. Voor investeerders is dat zeker niet zonder risico, vandaar dat de AFM nieuwe regels heeft gesteld om investeerders beter te beschermen. Er gelden sinds kort nieuwe, strengere regels voor crowdfundingplatforms. AFM crowdfunding regels 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Crowdfunding: AFM wil betere bescherming voor investeerders 

De AFM wil groei van alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding, faciliteren, maar niet ten koste van de investeerders. Daarom volgt de AFM de sector op de voet. Crowdfundingplatforms moeten bijvoorbeeld een vergunning (of ontheffing) aanvragen. De AFM zoekt nu een nieuwe balans tussen strengere regels en betere bescherming van investeerders.

Risicodragend of risicomijdend?

In de bedrijfseconomie wordt wel onderscheid gemaakt tussen risicodragend en risicomijdend vermogen. Eigen vermogen (evt. aandelenkapitaal) geldt in deze klassieke indeling als risicodragend vermogen, terwijl vreemd vermogen (leningen dus) gelden als risicomijdend vermogen. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat geen enkele overdracht van vermogen zonder risico is. Dit geldt dus ook voor leningen via crowdfunding.

Risico’s nog steeds groot

Het feit dat banken nog steeds erg terughoudend zijn met het verstrekken van leningen zegt wel iets over hoe de risico’s van investeren in bedrijven (nog steeds) worden ingeschat. Een bank maar ook een ‘gewone’ investeerder maakt een afweging tussen rendement en risico. Hoe hoger het rendement, hoe hoger ook het risico. Tot zo ver niets nieuws. 

Specifieke risico’s crowdfundingplatform 

Crowdfunding roept nieuwe risico’s op waarvoor investeerders soms moeten worden beschermd, juist ook bij investering via een crowdfundingplatform. Daarom moet zo’n platform bij de AFM een vergunning of een ontheffing aanvragen. 

Geschiktheidseisen

Er vindt voortaan een toets plaats om te beoordelen of (aanstaande) bestuurders en commissarissen van het platform ‘geschikt’ zijn. Het platform neemt als vergunninghouder deze toets zelf af. Het gaat dan om kennis, vaardigheden en professioneel gedrag van degenen die het beleid bepalen. De AFM beoordeelt die toets.

Scheiding van geldstromen

Verder eist de AFM dat het platform het ingelegde vermogen scheidt van het vermogen van het platform zelf (vermogensscheiding). Betaalstromen van investeerders naar het platform, en omgekeerd, mogen niet via de rekening van het platform lopen. De geldstromen moeten óf lopen via een derde partij of via de betaalrekening van een daarvoor opgerichte stichting. 

Overinvestering voorkomen

De AFM wil overinvestering voorkomen, maar de sector ervoer de bestaande maxima juist als knellend. Voor investeringen in aandelen geldt voortaan per platform een maximum van € 40.000,- (was € 20.000,-). Voor leningen is het maximum verhoogd van € 40.000,- naar € 80.000,- per platform. Deze maxima gelden voor alle investeerders.

Toetsing investeerder

Om te bepalen of een investering verantwoord is voor de investeerder, moet het platform hem een toets afnemen (crowdfunding-investeerderstoets). Bij een investeringsbedrag boven € 500,- moet een eerste toets worden afgenomen. Als het totaal geïnvesteerde bedrag voor het eerst hoger is dan € 5.000,-, en bij elke volgende € 5.000,-, volgt een beperktere toets. 

Het platform beoordeeld

Het platform geeft een oordeel gebaseerd op deze toets. Als de investeerder minder inlegt dan 10% van zijn of haar vrij belegbare vermogen, vindt de AFM dat verantwoord. Het oordeel van het platform is overigens niet bindend voor de investeerder.

Bedenktijd

Bij crowdfunding zonder bevestiging kan binnen 24 uur de investering worden geannuleerd. Dat kan ook door 24 uur lang de mogelijkheid tot ontbinding te bieden. 

Conclusie

De nieuwe regels geven meer bescherming aan investeerders, terwijl tegelijk de mogelijkheden om geld bijeen te brengen vergroot zijn. Is een investeerder eenmaal geschikt bevonden, kan hij een groter bedrag inleggen dan voorheen. 

Meer weten over crowdfunding?

 

oamkb sittard tip Je wilt investeren en zoekt daar financiering voor? OAMKB Sittard helpt je me alle manieren van financieren. Dus ook met crowdfunding. Dat geldt ook als je zelf wilt investeren in een crowdfunding-activiteit.Vragen? Sparren?
Plan direct een afspraak met een van onze adviseurs